Genital Sırt ve Araf 172. Ayeti

“Rabbin, Âdemoğullarından, onların bellerinden/sırtlarından nesillerini aldı..sonra  (NESİLLERİNİ ALDIĞINDA)onları kendilerine karşı şöyle şahit tuttu: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Onlar da: “Evet Rabbimizsin. Biz buna şahidiz.” dediler. Artık Kıyamet günü; “biz bunun farkında değildik” diyemezsiniz.” (A’raf, 7/172)

İNSANIN OLUŞUMUNDAKİ TEMEL FAKTÖRLER: ÜREME ORGANLARI SİSTEMİDİR

Üreme organlarını oluşturan sisteme “genital sistem” denir. Genital sistem “üreme sistemi” olarak da bilinmektedir.
GENİTAL SİSTEM=İÇ GENİTAL VE DIŞ GENİTALDİR..

ŞEKİL 1

Genital Sistem embriyolojik dönemde yani anne karnında ki ceninin gelişim döneminde belden, sırttan köken alır. Ana kaynak aldığı, geliştiği yer ise Genital Sırt=Genital Ridge bölgesidir. (Şekil 1/B) Genital sırt Torakal 10 seviyesine denk gelir. Şekil 2

ŞEKİL2  10th=torakal10
TIBBİ AÇIKLAMA

  1. Primordial germ hücreleri (PGH),=çocuk oluşumu için gereken sperm ve yumurtanın ana hücresi olup bu hücreler anne karnındaki cenin döneminde  oluşur. (Şekil 1/A) Bebek doğduğunda genital sistemde depolanır, bir daha ömür boyu öncü yumurta ve öncü sperm hücresi imalatı  olmaz. Depolandıkları genital sistemden  salınarak farklılaşım geçirerek değişime uğrar ve nesil devamı, üreme için olgun sperm ve olgun yumurtaya dönüşür.
  2. İlk olarak umbilikal vezikülün duvarında net olarak görünmeye baslayan PGH=Primordial germ hücreleri’nden (ŞEKİL 1/A) binlercesi, yaklasık zigot oluşumundan sonraki 3. haftada,  10. torasik düzeydeki tabaka içine (mezodermal tabaka) içine aktif ve pasif hareketler ile göç eder. Üreme sistemlerinin (Gonadların) oluşacağı bu bölgeye göç edemeyen germ hücreleri ise sıklıkla ortadan kalkar. PGH’nin bu göçü, göç edilen yerdeki yapıları (çölomik epitelin ve mezonefrozun proliferasyonunu) uyarır. “Ürogenital sırt (urogenital ridge)” oluşumu gözlenir. (GENİTAL SIRT=GENİTAL RİDGE, ŞEKİL 1/B) Yani üreme sistemi (Genital Sistem) genital sırtan köken alır o da torakal 10 seviyesine denk gelir.
  3. İŞTE BU ANA KADARKİ DÖNEM, “Rabbin, Âdemoğullarından, onların bellerinden/sırtlarından nesillerini alması” ayetine tıbbi olarak  denk gelir. İşte bu dönemde yumurta ve spermin atası yani öncü hücreleri  oluşur. Bu duruma tıp dilinde kadındaki öncü hücreye oogonium erkekteki öncü hücreye de  spermatogoniuma denir. Özetle insanın iç dış üreme organları ve üreme hücreleri daha anne karnındayken gelişir ve o dönem ceninin (embriyonun) sırtından köken alır spermatogoniumdur.

Anlaşma yapılması islami sorumluluğa erilen puberte =ergenlik döneminde olur ve burada anne karnındaki ceninde oluşmuş olan ve bir daha üretimi olmayıp sadece başkalaşım geçirecek olan ata hücre tıp dilinde kadında oogonium erkekte spermatogonium artık belli safhalarla üreme çocuk oluşturabilme yeteneğini ergenlikle kazanmış olur.Onları kendilerine karşı şöyle şahit tuttu: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Onlar da: “Evet Rabbimizsin. Biz buna şahidiz.” dediler. Artık Kıyamet günü; “biz bunun farkında değildik” diyemezsiniz.

Şahit tutulduğu an artık insan nesil oluşturabilme, üreyip çoğalabilme yeteneğini tıbben kazanmıştır. Artık İslami olarak rabbimize şahid olup kıyamet gününde biz bunun farkında değildik deme hakkımız yoktur.

Uzun uzadıya açıklanan aslında anne karnında üreme hücrelerinin ilk oluşum anından başlayıp üreme hücrelerinin işlevsel yetisini kazanmayla ergenlikte yapılan sözleşmeyi içerir.

Uzm. Dr. Seda SEZER

KAYNAK: Langman Medikal Embriyolji 9.Baskı