Tübingen Eberhard – Karls Üniversitesi / Almanya

Tübingen Eberhard – Karls Üniversitesi Katolik Teoloji Fakültesi ile ortak araştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Vakfımızla, ilgili fakülte arasında protokoller imzalanmıştır.

Tübingen İşbirliği Açıklaması

Tübingen Açıklamasının Kabulü ve Yürütülmesi Protokolü

Ortak Basın Açıklaması

Roma (Vatikan) ile İlişkiler

Tübingen Konferansları

Tübingen Üniversitesi -1

Tübingen Üniversitesi -2

Tübingen Üniversitesi Ticaret ve Faiz -1

Tübingen Üniversitesi Ticaret ve Faiz -2

Tatar Beşeri İlimler ve Pedagoji Devlet Üniversitesi / Kazan

Tatar Beşeri İlimler ve Pedagoji Devlet Üniversitesi ile ortak araştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Vakfımızla, ilgili fakülte arasında protokoller imzalanmıştır.

İşbirliği Sözleşmesi

Kazan İslam Üniversitesi -1

Kazan İslam Üniversitesi -2

Kazan İslam Üniversitesi -3

Kazan İslam Üniversitesi Öğrenci Toplantısı -1

Kazan İslam Üniversitesi Öğrenci Toplantısı -2

Moskova Devlet Üniversitesi / Rusya Federasyonu

Moskova Devlet Üniversitesi ile ortak araştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Vakfımızla, ilgili fakülte ile işbirliği içerisinde çeşitli konferanslar ve seminerler düzenlemiştir.

Moskova Üniversitesi -1

Moskova Üniversitesi -2

Moskova Üniversitesi -3

Moskova Üniversitesi -4

Moskova Üniversitesi -5

Moskova Üniversitesi -6

Moskova Üniversitesi -7

Moskova Üniversitesi -8

????? ? ???????(Bilim ve Din)

Bilim ve Din adlı Dergideki Yazı