Süleymaniye Vakfı'nın Kuruluş Amacı Nedir'

Süleymaniye Vakfı olarak öncelikli amacımız Allah (CC)'ın mesajını anlamak ve anlaşılmasını yaygınlaştırmaktır.

Yaşadığımız hayatı Kur'an ışığında anlamamız gerekmektedir. Sahabe de böyle yapmıştır. Ancak bu sayede Kur'an, birey ve toplum üzerinde olumlu etkiler meydana getirecektir. Sayfaları, kabı kutsallaştırılmış, öğüt alınmasının önüne set çekilmiş Kur'an'ın, insanlık adına büyük bir kayıp ve zulüm olduğu açıktır.

İnsanların önemli bir kısmı inananlardan oldukları halde çeşitli aşırılıkların girdabına kapılarak Kur'an'ın ve Resulünün insanlara öğrettiğinin dışında birtakım yollara sapmışlardır. Hz. Muhammed'e dahi (SAV) müşriklerden olmaması ikaz edilmişken inananların Allah'a müşrikler gibi inanması ve bu konuyu kaale almamaları tuhaftır.

"Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!' (Kasas, 28/87)

Şüphesiz ki bu haller ve hurafeler de Kur'an ışığında eleştirilerek herkesin doğru olanı kaynağından öğrenmesine gayret sarf edilecektir. 'Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim'' (Zuhruf , 43/5)

Kur'an sadece inananlara bu dünyalarını ve ahiretlerini kazandıracak bir öğüt olmanın yanısıra, insanlığın bu dünya hayatını düzgün bir şekle sokacak ilke ve tavsiyeleri de içermektedir. Dünya hayatıyla ilgili Kur'an'ın bu önerileri üzerinde, ilgili bilim dallarının yapacağı tarafsız ve akılcı araştırmalar insanlık adına son derece önemli sonuçlar doğuracaktır.

Yaratıcımızın tavsiyelerini ciddiye alma adına dünyanın dörtbir yanında ki gayretlere ilave olarak vakfımızın yürüttüğü bu çalışma bir dua mahiyetinde olup, ilmi düzeye sahip her türlü katkıya açık olduğumuzu bildiririz. "Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." (Bakara, 2/148)

Fetva isteyeceğimiz mercide hangi şartları aramalıyız'

Fetva vermek, dinî ve hukukî bir konuda görüş bildirmektir. Bu sebeple dinin kaynakları olan Kur'an'ı, Hz. Peygamberin sözlerini, ashabın görüş birliği ettiği konuları genel olarak bilmek gerekir.

Fetva verilen konuda İslam alimlerinin görüşlerinden de yararlanmalıdır. Bununla birlikte soruyu soran kişinin özel durumu ve içinde bulunduğu şartlar da önemlidir. Son olarak fetva veren kişinin olayları yorumlayabilecek kabiliyette olması gerekir.

Süleymaniye Vakfı'na her gün telefonla veyahut internet üzerinden dünyanın dört bir tarafından onlarca soru gelmektedir. Bu sorular -konularına göre- her biri kendi branşında uzman sekiz adet ilim adamı heyeti tarafından cevaplandırılır. Hazırlanan cevaplar, İstanbul Müftülüğü'nde 21 yıl süre ile Fetva Heyeti Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır tarafından kontrol edilir ve ilgililerine yollanır.

Süleymaniye Vakfı