Aort Ana Damar ve Tarık (5-8 Ayetleri)

İnsan neden yaratıldığına bir baksın. İleri giden bir mayi(sıvı, su) yaratılmıştır. O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar.(Tarık, 86/5-8)

Şekil 1

Anne karnındaki 6 haftalık cenin görünümü ŞEKİL1; dorsal aorta ve yukarısını takip ediniz kırmızı hat ve devamı ana damar yani aortadır. Aortun çıkış yeri ise kalptir. İleri giden mai atardamarda adeta birbiri ardınca ilerleyen su gibidir.  En büyük atar damar olan aorttaki kalbin büyük bir basınçla fırlattığı kanın yüksek akımla birbiri ardınca ilerlemesi sonucu tüm vücuda ulaşması ve nihayetinde en küçük hücrelerin dahi ihtiyacını sağlamak amaçlı minik kılcallara ayrılmasıyla son bulur.

Şekil 2

Ana damar aort kalpten yani göğüs ile sırt arasında kalan omurga ile göğüs kemikleri arasından KALPTEN çıkar. Ve tüm vücuda bölüm bölüm atardamarlar olarak dağılır. Organların dokuların hücrelerin beslenmesi dolayısıyla da yaşamın idamesi sağlanmış olur. Şekil 2

Şekil 3

Sonuç:

Kalpten çıkan ana damar aortun =ana atar damar şekil3 deki gibi omurga ile göğüs kemikleri arsında yer aldığı görülmektedir. Bu damar hayatın ve neslin ana kaynağı dolayısıyla can damarıdır… İnsan hayatının devamı için şart olan bu ana damar aynı zamanda kadında ve erkekte üremeyi, çoğalmayı sağlayan üreme organları sistemini, dokularını ve hücrelerini besler. Ancak sonrasında insanoğlu üreyebilir ve neslin devamlılığı sağlanabilmiş olur.

Uzm. Dr. Seda SEZER

KAYNAK: Langman Medikal Embriyolji 9.Baskı