Libya Saldırısında Müslümanların Tavrı Ne Olmalıdır?

Libya’nın birçok yerinde yönetime karşı başlayan isyan dalgasının yayılması üzerine yönetim, çok sert tedbirler uygulamakta ve katliama varan davranışlar sergilemektedir. Birleşmiş Milletler, petrol zengini olan Libya’yı uçuşa yasak bölge ilan ederek Amerika öncülüğünde Libya topraklarına hava saldırısı yapmış ve daha çok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu kararın, Mısır’da toplanan Arap Birliğinin talebi üzerine alınmış olması Müslümanlar açısından kabul edilemez bir hatadır. Böyle bir durumda yapılması gereken şey, savaşan tarafların arasını düzeltmektir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Biri diğerine haksız saldırı yaparsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar haksız saldırı yapan tarafla savaşın. Eğer vazgeçerlerse adil bir şekilde aralarını düzeltin. Dengeli davranın, Allah dengeli davrananları sever. Müminler sadece kardeştirler; kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah’tan çekinin ki size ikramda bulunsun.” (Hucurât, 49/9-10)

Allah’ın emrettiği şeyi yapma yerine, Allah’ın yasakladığı bir tavır içine girilmesi çok üzüntü vericidir. Müslüman olmayanlarla ilişki konusunda Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Ey peygamber! Allah’tan kork; o kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Allah bilir ve doğru hüküm verir.

Sana Rabbinden ne bildirildiyse ona uy. Allah, yaptığınız şeylerin iç yüzünü bilir. Allah’a güven; vekil olarak Allah yeter.” (Ahzâb, 33/1-3)

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır