Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır

1951’de Erzurum/Tortum’da doğdu.

1976’da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi.

Temmuz 1976’dan 1997’ye kadar İstanbul Müftülüğünde Müftü yardımcısı ve Uzman olarak çalıştı. Bu süre içinde Fetva Kurulu Başkanlığını ve Şer’iyye Sicilleri Arşivi yöneticiliğini yaptı.

1983-1993 yılları arasında İslamî İlimler Araştırma Vakfının ilmi toplantılarını düzenledi.

1984’te “Şer’iyye Sicilleri Işığında Osmanlılarda Muhakeme Usulleri” isimli teziyle İslam Hukuku dalında İlahiyat Doktoru;

1987’de İslam İktisadıyla ilgili çalışmalarıyla da Kelam ve İslam Hukuku dalında Doçent oldu.

1993’te Süleymaniye Vakfı’nı kurdu.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi oldu.

2003 yılında ise İslam Hukuku Profesörü oldu.

Bu fakültede Temel İslam Bilimleri adı altında İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanlığını yürüttü.

Arapça, Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, evli ve dört çocuk babasıdır.

2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki öğretim üyeliğinden emekli oldu. Halihazırda Süleymaniye Vakfı Genel Başkanlığını yürütmektedir.

Bilimsel Çalışmaları:

Türkçe:

Kitaplar:

1- İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması) İstanbul 1986

2- Ticaret ve Faiz, İst. 2002 .

3- Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış, İstanbul 1997.

4- Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik, İstanbul 1999.

5- Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk, İstanbul 2001.

6- Kur’an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, İstanbul 2005.

Makaleler:

1- Ödemeyi Geciktiren Borçluyu Cezalandırma. (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3. sayı)

2- Nikah Sözleşmesinde Velinin Yeri (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4. sayısı)

3- Kitab-ı Mukaddes’e ve Kur’an’a Göre Teokrasi ve Laiklik(İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 1. sayısı)

4- Başlangıçtan Günümüze Kadar İslam Toplumunda Madeni Paralar ve Kağıt Paralar (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2. sayısı)

5- Domuz Derisi (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2. sayısı)

6- Talep Enflasyonu ve Ortaklık Sistemi (Kur’an Mesajı ilmî Araştırmalar Dergisi Kasım 1997)

7- Maliyet Enflasyonu (Kur’an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi Aralık 1997)

8- Menkul Kıymetler Borsası (Kur’an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi Şubat 1998)

Bildiriler:

1- Meskenle İlgili Fıkhi Meseleler.

2- Kötüyü Tasvir.

3- Günümüzde Karı-Koca İhtilaflarının Sebepleri.

4- Seferilik ve Namazların Birleştirilmesi .

5- İnsan Cesedi ve Otopsi .

6- Eyüp Mahkemesi .

7- Menkul Kıymetler Borsası.

8- Faizsiz Finansman Yolları.

Yabancı Dilde:

Makaleler:

– Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış adlı kitap Rusça, Uygurca, Azerice ve Arapça olmak üzere bir çok dile çevrilmiş olup, bunların bir kısmı söz konusu dilde kitap halinde yayınlanmıştır. Rusçası ise kitap olarak yayınlanmanın yanı sıra “Müslüman Diyalogu” genel başlığı altında Moskova’da, Rusça yayınlanan “Din ve Bilim” dergisinde Mayıs 2002 – Mayıs 2003 tarihleri arasında yayınlanmıştır.

Bildiriler:

1- Eyüp Mahkemesi.

2- Menkul Kıymetler Borsası.