Süleymaniye Vakfı logosu S ve V harflerini belirgin bir şekilde mech eden grafik bir uygulama neticesinde ortaya çıkmıştır. Bütün olarak Vakfı temsil eden ve İslam Sanat tarihinde belirginleşen yumuşak hatlara sahip, kubbemsi revakların birleşiminden oluşan bir dünyayı ifade etmeye çalışan alameti farikadır.

S harfinin belirli bir denge içinde oluşması için amblemin şeklini oluşturan yarım dairelerin bir araya gelmesi gereklidir. Bu sayının azaltılması ya da çoğaltılması simetrik bir harf olan S harfinin oluşmasına engeldir.

V harfi ise rahle de açılmış Kuran’ı Kerim’i andıran görüntüsüyle vakfın çalışmalarının en temel unsurunu yansıtmaktadır.

Logoya Kuran’ı Kerim’i temsilen yerleştirilen figür şaşırtıcı bir şekilde karşıdan bakıldığında sağ tarafa eğilmiş kalp figürünü belirginleştirmektedir. İnsanların kalpleri de kendine göre solda, karşıdan bakıldığında sağda olması sebebiyle adeta Kuran’nın Kalp ile tasdik edilmesini imgelemektedir.

Logomuzun oluşumundaki temel figürler;

–         S : Süleymaniye adını imgeler.

–         V: Vakıf faaliyetini imgeler (Kuran’ı Kerim araştırmaları ile uğraşan vakıf)

–         Kalp figürü : Kuran’ın Kalp ile tasdikinin esas olmasını imgeler.

Vakfımızın logosunun ilk oluşturulması ve tercih edilmesinde bu üç unsur belirleyici olmuştur. Bunların dışında herhangi bir figürü temsil ya da taklit söz konusu olmayıp üretilmiş olduğu dönemde alameti farika olarak herhangi bir benzerine rastlanmamıştır.