Din ve fıtrat üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarını; ulusal ve uluslar arası alanlarda kişi ve kurumlarca bilinir kılmak, insanları fıtratta buluşturmaktır.