Tarık Sûresine Bilimsel Bakış Açısı

Tarık yıldızının, nötron yıldızı olduğu, uzayda kalp gibi atıp damar gibi pulsasyon verdiği gökbilimciler tarafından düşünülmüştür. Tarık suresi 6,7,8. ayetlerine, Tıbbi ve Anotomik açıdan değerlendirme yapmamız gerekmektedir. Yaptığım araştırmalar omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkan ve ileri itilen mainin insanda kalp, kalpten çıkan ve pulsasyon veren damar olduğunu göstermektedir.

Tarık suresinin 6,7, ve 8. ayeti şu ana kadar yapılmış Kuran tefsirlerinde doğru mu yorumlanmıştır? İncelediğim Kuran-ı Kerim tefsirlerinde veya açıklama dipnotlarında Omurga ile Göğüs kemikleri arasından çıkan oluşumun erlik suyu (meni)olduğu anlatılmıştır ve Kadın Anatomisinde buna mana verilememiştir. Yeni yapılacak tefsirler Tıbbi bilgiler ışığında değerlendirilmelidir. Tarık Suresi Astronomi, Tıp ve İslam Biliminin mucizevi şekilde birleşmesidir.

Dr. Seda Sezer

Çalışma için tıklayınız.