Hikmetli Kur’an Çalışması

HİKMETLİ KURAN ÇALIŞMASI

‘’Bu çalışma Süleymaniye Vakfı Kuran Meali ve vakfın meal çalışmalarında takip ettiği ‘’hikmet metodu’ndan yararlanılarak yapılmış birbirini açıklayan ayetleri birlikte okuma çalışmasıdır.’’

Kur’an’da yer alan 114 Sure’nin bu metod ile hazırlanmış PDF dosyalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

00 neden hikmetli kuran çalışması

0 hikmetli kuran çalışması giriş

1 hikmetli fatiha suresi

2 hikmetli bakara suresi

3 hikmetli ali imran suresi

4 hikmetli nisa suresi

5 hikmetli maide suresi

6 hikmetli enam suresi

7 hikmetli araf suresi

8 hikmetli enfal suresi

9 hikmetli tevbe suresi

10 hikmetli yunus suresi

11 hikmetli hud suresi

12 hikmetli yusuf suresi

13 hikmetli rad suresi

14 hikmetli ibrahim suresi

15 hikmetli hicr suresi

16 hikmetli nahl suresi

17 hikmetli isra suresi

18 hikmetli kehf suresi

19 hikmetli meryem suresi

20 hikmetli taha suresi

21 hikmetli enbiya suresi

22 hikmetli hac suresi

23 hikmetli müminun suresi

24 hikmetli nur suresi

25 hikmetli furkan suresi

26 hikmetli şuara suresi

27 hikmetli neml suresi

28 hikmetli kasas suresi

29 hikmetli ankebut suresi

30 hikmetli rum suresi

31 hikmetli lokman suresi

32 hikmetli secde suresi

33 hikmetli ahzab suresi

34 hikmetli sebe suresi

35 hikmetli fatır suresi

36 hikmetli yasin suresi

37 hikmetli saffat suresi

38 hikmetli sad suresi

39 hikmetli zümer suresi

40 hikmetli mümin suresi

41 hikmetli fussilet suresi

42 hikmetli şura suresi

43 hikmetli zuhruf suresi

44 hikmetli duhan suresi

45 hikmetli casiye suresi

46 hikmetli ahkaf suresi

47 hikmetli muhammed suresi

48 hikmetli fetih suresi

49 hikmetli hucurat suresi

50 hikmetli kaf suresi

51 hikmetli zariyat suresi

52 hikmetli tur suresi

53 hikmetli necm suresi

54 hikmetli kamer suresi

55 hikmetli rahman suresi

56 hikmetli vakıa suresi

57 hikmetli hadid suresi

58 hikmetli mücadele suresi

59 hikmetli haşr suresi

60 hikmetli mümtehine suresi

61 hikmetli saf suresi

62 hikmetli cuma suresi

63 hikmetli münafikun suresi

64 hikmetli teğabün suresi

65 hikmetli talak suresi

66 hikmetli tahrim suresi

67 hikmetli mülk suresi

68 hikmetli kalem suresi

69 hikmetli hakka suresi

70 hikmetli mearic suresi

71 hikmetli nuh suresi

72 hikmetli cin suresi

73 hikmetli müzzemmil suresi

74 hikmetli müddessir suresi

75 hikmetli kıyamet suresi

76 hikmetli insan suresi

77 hikmetli mürselat suresi

78 hikmetli nebe suresi

79 hikmetli naziat suresi

80 hikmetli abese suresi

81 hikmetli tekvir suresi

82 hikmetli infitar suresi

83 hikmetli mutaffifin suresi

84 hikmetli inşikak suresi

85 hikmetli buruc suresi

86 hikmetli tarık suresi

87 hikmetli ala suresi

88 hikmetli ğaşiye suresi

89 hikmetli fecr suresi

90 hikmetli beled suresi

91 hikmetli şems suresi

92 hikmetli leyl suresi

93 hikmetli duha suresi

94 hikmetli inşirah suresi

95 hikmetli tin suresi

96 hikmetli alak suresi

97 hilmetli kadir suresi

98 hikmetli beyyine suresi

99 hikmetli zilzal suresi

100 hikmetli adiyat suresi

101 hikmetli karia suresi

102 hikmetli tekasür suresi

103 hikmetli asr suresi

104 hikmetli hümeze suresi

105 hikmetli fil suresi

106 hikmetli kureyş suresi

107 hikmetli maun suresi

108 hikmetli kevser suresi

109 hikmetli kafirun suresi

110 hikmetli nasr suresi

111 hikmetli tebbet suresi

112 hikmetli ihlas suresi

113 hikmetli felak suresi

114 hikmetli nas suresi