Köprü Dergisi Yazı Talebi

Köprü Dergisi Yazı Talebi

Eleştiriler
Sayın Abdulaziz Bayındır, Köprü dergisinin Bahar/2001 sayısının dosya konusunu “Nübüvvet ” olarak belirledik. İslâm düşüncesinde iki varlık alanından bahsedilir. Bunlardan…