Reenkarnasyon Cevabına Cevabımız

Yukarıdaki yazının büyük bir bölümünün konuyla ilgisinin olmadığı açıktır. Ama yazıdaki şu ifade önemlidir:

“İstinsah” kelimesini -sırf iftirasına dayanak olsun diye- “tenasüh” olarak tercüme etmiştir. Halbuki az bir Arapça veya Türkçe bilen şunu çok iyi bilir ki, “istinsah” kelimesi, bir şeyin nüshalarını çoğaltmak, kopyasını almak, kayıt altına almak, kayıtlara geçirmek manasına gelir. Tenasüh ise, bir terim olarak kullanılır ve bununla reenkarnasyon kastedilir”

Biz “istinsah” kelimesini Said Nursi’nin hangi anlamda kullandığına bakarız. O, aşağıdaki sözünde kendinin istinsahını anlatmaktadır:

“Ben bu anda, seksen Said’den süzülmüş bir hülasa olarak ortaya çıkmışım. Onlar zincirleme/ardarda gelen şahsî kıyametler ve zincirleme istinsahlar (ardarda gelen nüshalar) ile çalkalanıp beni şu zamana fırlatmışlardır.

Bu sözüyle o, ardarda dizili kopyalarından bahsetmemektedir. Bu nüshaların biri hayattayken diğeri olmayacağı için metnin yazarı “zincirleme istinsahlar” sözünü “ardarda gelen nüshalar” diye tercüme etmek zorunda kalmıştır.

Kıyâmet, ölenlerin yeniden dirilmesidir ve bir kere olacaktır. Şahsî kıyamet de bir kişinin öldükten sonra dirilmesi olur. Said Nursî’nin “zincirleme/ardarda gelen şahsî kıyametler” sözü ise onun kıyametinin birden fazla olduğu iddiasını taşımaktadır.

Ölen kişinin vücudu toprak olur, kıyâmette yeni bir vücutla dirilir. Bu sebeple Said Nursi’nin zincirleme şahsi kıyametlerinden sonra geldiğini iddia ettiği zincirleme şahsi istinsahları, yani “ardarda gelen nüshaları” toprak olan Said’in aynısı olmayacaktır. Zaten o, şu sözüyle bunu açıkça ifade etmektedir:

“ardarda gelen Saidler birbirlerini görseler, ciddi farklılıklardan dolayı birbirlerini tanımayacak­lardır.”

zincirleme şahsi kıyametler”inin bundan sonra da devam edeceğini, şu sözüyle iddia etmektedir:

“Nasıl ki şimdi o merhalelerde daima ben ben idim… Öyle de ölümümden sonra gelecek konaklarda da yine ben ben olacağım.”

Buradaki istinsah kelimesine tenasüh veya reenkarnasyon’dan başka anlam verme imkânı varsa ispatlarsınız. Aksi taktirde binlerce sayfa yazı da yazsanız cevap vermiş olmazsınız.