Risale-i Nur Hakkında Bir Yorum

Sayın Bayındır, Risale-i Nur bir anlam bütünlüğü arz eder. Dil ve anlatım kendi içerisinde bir özelliği vardır. Meseleler birbiriyle girift olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla Risale-i Nura aşina insanlarla meseleleri tahlil etseniz hakikata ulaşmakta zorlanmazsınız. Ayrıca; tarihte çok kimseler var ki anlaşılamamışlar. Bir insanı anlamak, onun fikir sistemini çözmek çok kolay olmasa gerek.(Divan şiiri buna güzel bir örnek olabilir) Bundan dolayıdır ki; ben okudum ve böyle anladım, anlaşılması gereken mana budur, gibi ifadeler doğruluktan uzak olmaktan öteye geçemez.

Ciddi manada Risale-i Nur okuyan ve istidafe eden bir insanın Ehli Sünnet çizgisinde olduğu tarihi süreç içerisinde net görülmüştür.En ufak itikadi ayrılıklarda dahi ehli sünnetin berrak yolunu takip etmişleridir. Durum böyle iken KUR’AN-I KERİM ile Risale-i Nuru kıyaslamak; değil Nurlardan müstefid olmuş bir zatın kabulü, kendine müslüman diyen hiç bir kimsenin kabulü olamaz. bunu ifade ettikten sonra hala nurculara bunu isnat etmek insafsızlığın şaikasıdır. Bizler ehli iman olarak, ele ele verip ortak düşmanımız olan cehaletle mücadele etmek, Allah’ın adını dünyanın dört bir yanına yaymak için tüm gayretimizi sarf etmekle mükellef iken, suni ayrılıklarla aramızı açmamız neden… hala anlamadım. Bilindiği üzere dünyanın dört bir yanında müslümanlar var (Elhamdülillah). Sayıları milyarlarla ulaşmış, daha da artacak inşaallah. bu durumda herkesin aynı şekilde düşünmesini talep etmek muhali talep etmekten başka bir şey değildir.

Geçmişi tenkit etmek, onları beğenmemek, şaşılacak bir yanılgıdır. Bilim tarihini incelediğinizde çok komik şeyleri çok büyük dahilerin bir zamanlar savunduklarını görürsünüz. Fakat bu hal onları küçültmez.çünkü doğrular o zaman farklıydı. O zamanın doğrularıyla bu zamanın doğruları değişse de o şahsiyetlerin büyüklüklerinden hiç bir şey eksilmez. İbni Sina 2. Sınıf bir tıp öğrencisinden çok şey bilmeyebilir, fakat ibni sina devdi, yine dev olacak. Şimdi birisi çıkıp ibni sinanın ilmini tartsa, Günümüzle kıyaslasa, cahilliğini ilandan ileri gidemez. Geçmişin güzelliklerine sahip çıkmak, hatalarından mevzu bahis etmemek olması gereken değil mi. İslama mal olmuş şahsiyetletin hatalarını serrişte etmenin kime ne faydası var. İslamiyetin zafiyetiyle mütelezziz olacak, vampir tabiyatlı din düşmanlarından başka. Lütfen aramızda ki fikir ihtilafını bir yana bırakıp, Hep bir olalım, Birlik olalım.

Not: Web sitemize 10.09.2013 tarihinde Sadık bey tarafından yapılan bir yorumdur.