Rahman ve Rahim Allah’ım

RAHMAN  ve  RAHÎM  ALLAH’IM! 1  Ey yeri ve gökleri yoktan var eden!2 Ey  semayı yıldızlarla süsleyip,3 Arasına parlayan bir ay yerleştiren!4 Dağları, nehirleri,5 Işığı, karanlığı, 6 Geceyi ve gündüzü bizlere hazırlayan! Çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, Cins cins narları, zeytinleri, O güzelim üzümleri, ürünleri 7 Bizim ağız tadımız yapan. Yağmuru indirip Kaynaklar halinde akıtan, Sonra renk renk bitkiler çıkaran, Sonra sarartan, Sonra kurutan, Sonra da çer çöpe çeviren.8 Kurdu9  kuşu,10 Arıyı11 karıncayı,12 Balığı13 kurbağayı,14 Deveyi15 sineği16 Her şeyi, her şeyi En güzel, en muhteşem yaratan! Ve insanı aşama aşama17 Bir kan pıhtısından yaratıp18 Ana rahminde şekil veren,19 Şekillerin de en güzelini çizen!20 İşitme, görme ve beyinler var edip21 İki göz,22 Bir dil Ve iki dudak veren!23 Yediren, içiren,24 Şifa veren,25 Bizim için bir Kitap,26 O’nu öğreten bir elçi gönderen.27 Öldüren, sonra dirilten,28 Her şeyden haberdar,29 Her an bizimle, Her yaptığımızı gören.30 Şah damarımızdan daha yakın,31 Doğunun ve batının Rabb’i!32 Arşın33 Ve Hesap Günü’nün Sahibi!34 Hükmedenlerin en güzeli35 Ve en iyisi!36 Unutmaz ve şaşmaz,37 Uyumaz ve uyuklamaz,38 Asla sözünden dönmez39 Ey en güzel sahip, Ey en güzel yardımcı!40 Gönüllerde gizleneni,41 Geçmişi ve geleceği,42 Gizliyi açığı, Gizlinin de gizlisini43 Bilen ve gören Yüce Rabb’im! Ey çok sevilen!44 Ey sonsuz güvenilen!45 Sınırsız nimetler bağışlayıcı,46 Eşi, benzeri ve ortağı olmayan Büyük Allah’ım!47 Doğrusu sen duaları işitensin.48 Sen affeden ve esirgeyensin.49 Yardım istenecek olan sadece sensin.50 Rabb’imiz , bize bu dünyada iyilik ve güzellik, Ahirette de iyilik ve güzellik bahşeyle!51 Bize ağır yük yükleme, Bizi affet, Bizi bağışla, Bize acı.52 İyilerle birlikte al canımızı!53 Diriliş günü bizi utandırma!54 O gün  yüzümüzü kara çıkarma!55 Âlim ve Hâkim Allah’ım!56 Aziz ve Rahim Allah’ım!57 Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ım!58

Mustafa GÜL                                                                                                                

1- 1 /2              

2- 6/101         

3- 41/12         

4- 25/61          

5- 88/18,19

6- 6/1                

7- 6/141         

8- 39/21         

9- 12/13          

10- 16/79

11- 16/65        

12- 27/18       

13- 18/6         

14- 7/133         

15- 7/73

16- 2/26          

17- 15/28       

18- 96/2         

19- 3/6             

20- 40/64

21- 23/78         

22- 90/8         

23- 90/9         

24- 26/79         

25- 26/80

26- 65/10        

27- 62/2         

28- 26/81       

29- 6/103         

30- 57/4

31- 50/16        

32- 55/17       

33- 9/119       

34- 1/3             

35- 5/50

36- 10/109      

37- 20/52       

38- 2/255       

39- 3/9             

40- 3/150

41- 39/7          

42- 22/76       

43- 6/3           

44- 11/9           

45- 3/8

46- 19/9          

47- 2/153       

48- 3/38         

49- 2/199        

50- 72/19

51- 2/201        

52- 2/286        

53- 3/193       

54- 26/87         

55- 3/194

56- 76/30        

57- 32/6         

58- ½