Tübingen İşbirliği Açıklaması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜBİNGEN ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ KATOLİK İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI KİLİSE HUKUKU KÜRSÜ

Tübingen İşbirliği Açıklaması

Taraflar, önce Istanbul’da sonra Tübingen’de yaptıkları toplantılar sonunda yaratılış düzenini, yani fıtratı temel alan ortak çalışmalar yapmak için görüş birliğine varmışlardır.

Her iki fakültede ve Süleymaniye Vakfında din hukuku ve fıtrat alanlarında araştırmalar yapacak birimler oluşturmak, doktora ve master calışmalarını desteklemek için elden gelen gayret gösterilecektir.

Diyaloğun da fıtrat zeminine oturtulması için çalışma yapılacaktır. Bunun başarılması halinde Allah’ın yarattığı kitap, yani fıtratla indirdiği kitaplar arasındaki bütünlük, asırlar sonra yeniden görülecek, tartışmasız doğrular etrafında işbirliği imkanları doğacak, yanlış inançlar bir kenara bırakılacak, Allah’ın kitabı, temel başvuru kitabı haline gelecektir.

Yaratılış düzeninden çıkarılan bilgilerin bir bölümü tabii hukuku oluşturur. Bu hukuk, Allah’ın yarattığı insanın tabiatından türetilen ve doğal idrak ile anlaşılan normların tümü anlamına gelir ve insanda ilahi bir tabiatın var olabileceği tasavvuruna dayanır. Tabii hukuk farklı inançlarda insanların ve devletlerin kendi aralarında akılcı birlikteliğinin zeminini oluşturmaya hizmet eder. Ayrıca bu hukukun, yöneticileri ve yasa koyucuları bağlayıcı niteliği vardır. Bu durum özellikle temel hakların ve insan haklarının gerçekleşmesi için gereklidir.

Tabiat kitabını okuyan her insan Allah’ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak ve insanlığın, ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır.

Bilimin kaynağı Allah’ın yarattığı kitap, yani fıtrattır. Bu sahada Allah’ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa bilimde, hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. Böylece diyalog içinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkanları ortaya çıkacaktır.

Taraflar, insanlığın hayrına olan bu büyük işbirliği için anlaşmış, Allah’tan yardım ve başarı niyaz ederek bu metni imzalamışlardır.

Tübingen, 11 Mayıs 2008

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Prof. Dr. Richard Puza
Süleymaniye Vakfı Katolik İlahiyat Fakültesi
Genel Başkan Yurtdışı Görevlisi
İstanbul Tübingen