Tübingen Açıklamasının Kabulü ve Yürütülmesi Protokolü

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dünya Dinleri Kültürü Bölümü ve İslam Hukuku Anabilim Dalı

Tübingen Eberhard – Karls Üniversitesi Katolik Teoloji Fakültesi Dekanı ve Kilise Hukuku Kürsüsü

Aşağıdaki belge, Tübingen Açıklamasının kabulü ve yürütülmesi maksadıyla kaleme alınmıştır. Bunu müzakere için yapılan ilk oturum, 12.12.2008 günü İstanbul’dan Sayın Abdulaziz BAYINDIR, Halit MOLLAĞOLU ve Mustafa EVLİ ile Tübingen’den Sayın Albert Biesinger, Johannes Brachtendorf, Franz-Josef Bormann, Monica Herghelegiu, Dietmar Mieth, Richard Puza ve Stefan Schreiner arasında gerçekleştirilmiştir. 13.12.2008’de yapılan ikinci müzakerede İstanbul tarafından Sayın Abdulaziz BAYINDIR, Halit MOLLAĞOLU ve Mustafa EVLİ ile Tübingen’den Sayın Franz–Josef Bormann, Monica Herghelegiu, Dietmar Mieth ve Richard Puza arasında gerçekleşmiştir. Aşağıdaki hususlar, ikinci oturumda karara bağlanmıştır. I. Tübingen Açıklamasını hayata geçirmek için üç somut proje üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 1. “İnsanda kişisel hayatın başlangıcı – Derinleştirilmiş Müslüman Hıristiyan İşbirliği” konulu bir kongrenin düzenlemesi.

 • Bu kongrenin Rottenburg-Stuttgart Kilise Akademisi ile birlikte Stuttgart-Hohenheim kongre merkezinde düzenlenmesi öngörülmüştür.
 • En geç 2010 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • Taraflar: Franz-Josef Bormann, Dietmar Mieth, Richard Puza, Akademi’den bir temsilci, Abdulaziz BAYINDIR ve Süleymaniye Vakfının temsilcileri.
 • Kongrenin finansmanını taraflar kendi aralarında çözeceklerdir.

2. “İnsanlar Arası İlişkinin Zemini Olarak Tabii Hukuk” konulu bir kongrenin düzenlemesi.

 • Bu kongrenin Ekim 2009’da İstanbul’da gerçekleşmesi düşünülmektedir.
 • Taraflar, Abdulaziz BAYINDIR, Süleymaniye Vakfının temsilcileri, Richard Puza, Franz-Josef Bormann, Monica Herghelegiu.
 • Kongrenin finansmanını taraflar kendi aralarında çözeceklerdir.

3. “Tarihî Açıdan Müslüman Hıristiyan İlişkisi” konulu bir kongrenin düzenlemesi.

 • Bu kongrenin Rottenburg – Stuttgart Kilise Akademisi ile birlikte Stuttgart-Hohenheim kongre merkezinde düzenlenmesi öngörülmüştür.
 • Tarihi açıktır.
 • Taraflar: Abdulaziz BAYINDIR, Süleymaniye Vakfının temsilcileri, Franz-Josef Bormann, Dietmar Mieth, Richard Puza, Akademi’den bir temsilci,
 • Kongrenin finansmanını taraflar kendi aralarında çözeceklerdir.

II. Yukarıdaki projelerden bir tanesinin bilimsel teşvik kapsamına girecek şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. III. Maddi sorumluluklarının ne olacağını tarafların önceden bilmesi gerekir. Ancak taraflar, masraflara katılmayı kabul etmişlerdir. IV. Bu protokol, taraflarca onaylanmıştır. Gerekli görüldüğü takdirde Fakültelerin yetkili mercilerinin de onayı alınacaktır. Tübingen 13 Aralık 2008

Prof. Dr. Abdulaziz BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dünya Dinleri Kültürü Bölümü Başkanı

İmza

  Prof. Dr. Richard Puza Tübingen Üniversitesi Katolik Teoloji Fakültesi Dekanı

İmza

      
Halit MOLLAOĞLU Süleymaniye Vakfı 2. Başkanı

İmza