Kureyş Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

1)      Kureyşliler; yakınlık gördükleri için,

2)      Kış ve yaz seferlerinde yakınlık gördükleri için,

3)      Bu Beytin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

4)      Onları açlıktan tokluğa, korkudan güvenliğe kavuşturan Rabbine.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır