Resmi Tatillerde Çalışan İşçiler Mesai Ücreti Almaya Hak Kazanıyorlar mı?

Cevap: 

Bu, işverenle çalışan arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Şayet başlangıçta bu tür tatil günleri için ayrıca ücret ödeneceği veyahut ödenmeyeceği şeklinde bir anlaşma yapılmışsa uygulama ona göre olur.  Yok, eğer başlangıçta böyle bir anlaşma yapılmamışsa o mesleğin örfüne bakılır.  O meslek erbabı resmi tatil günlerinde çalışınca ayrıca ücret alıyorsa muamele de ona göre olmalıdır.

Prof. Dr. Servet BAYINDIR