Roma (Vatikan) ile İlişkiler

Roma, 10.3.2009

Ekselansları

Kardinal Jean-Louis Pierre Tauran

Dinlerarası Dialog Kurulu Başkanı

Vatikan

Aşağıdaki yazıyı imzalayanlar, şu ana kadar yaptıkları işbirliği çalışmalarından sizleri bilgilendirmeyi uygun görmüşlerdir:

1- Tübingen İşbirliği Açıklaması

Taraflar, önce İstanbul’da sonra Tübingen’de yaptıkları toplantılar sonunda yaratılış düzenini, yani fıtratı temel alan ortak çalışmalar yapmak için görüş birliğine varmışlardır.

Her iki fakültede ve Süleymaniye Vakfında din hukuku ve fıtrat alanlarında araştırmalar yapacak birimler oluşturmak, doktora ve mastır çalışmalarını desteklemek için elden gelen gayret gösterilecektir.

Diyaloğun da fıtrat zeminine oturtulması için çalışma yapılacaktır. Bunun başarılması halinde Allah’ın yarattığı kitap, yani fıtratla indirdiği kitaplar arasındaki bütünlük, asırlar sonra yeniden görülecek, tartışmasız doğrular etrafında işbirliği imkânları doğacak, yanlış inançlar bir kenara bırakılacak, Allah’ın kitabı, temel başvuru kitabı haline gelecektir.

Yaratılış düzeninden çıkarılan bilgilerin bir bölümü tabii hukuku oluşturur. Bu hukuk, Allah’ın yarattığı insanın tabiatından türetilen ve doğal idrak ile anlaşılan normların tümü anlamına gelir ve insanda ilahi bir tabiatın var olabileceği tasavvuruna dayanır. Tabii hukuk farklı inançlarda insanların ve devletlerin kendi aralarında akılcı birlikteliğinin zeminini oluşturmaya hizmet eder. Ayrıca bu hukukun, yöneticileri ve yasa koyucuları bağlayıcı niteliği vardır. Bu durum özellikle temel hakların ve insan haklarının gerçekleşmesi için gereklidir.

Tabiat kitabını okuyan her insan Allah’ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak ve insanlığın, ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır.

Bilimin kaynağı Allah’ın yarattığı kitap, yani fıtrattır. Bu sahada Allah’ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa bilimde, hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. Böylece diyalog içinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkânları ortaya çıkacaktır.

Taraflar, insanlığın hayrına olan bu büyük işbirliği için anlaşmış, Allah’tan yardım ve başarı niyaz ederek bu metni imzalamışlardır.

2- Tübingen Açıklamasının Kabulü ve Yürütülmesi Protokolü

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında bu Açıklama, bazı ortak araştırma projelerini tanımlayan ekteki protokolle yürürlüğe konmuş, daha sonra o protokole aşağıdaki konu da eklenmiştir. .

Ek Protokol: Ekonomi, Ticaret ve Faiz

“Taraflar, Dünya’da arzulanan yeni ekonomik düzenin felsefi zemininin oluşturulmasına katkıda bulunmak istemektedirler. Bunun için yapılması düşünülen çalışmanın başlığı “Ekonomi, Ticaret ve Faiz” şeklinde belirlenmiştir.

Bayındır bu hususta şuna işaret eder: “İnsanların paraya değil, sadece mal ve hizmete ihtiyacı vardır. Para, vücuttaki kan gibidir. Kan, vücuda giren gıdaları nasıl hücrelere taşırsa para da alım satım yoluyla mal ve hizmeti ilgili yerlere taşır. İnsanlar mal ve hizmet üretebilirler ama para üretemezler. Bu sistemde faizin rolü ne olacaktır?”

3- Roma Katolik Kilisesi’ne Teklif

9. 3. 2009 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen ilmi toplantıda Müslüman taraf Katolik Kilisesine ortak hedef ve ortak görev teklifinde bulmuş ve toplantının Katolik tarafı bu teklifin ortaklaşa yapılmasını kabul etmiştir.

Ortak hedef; “Din ve bilim dengesini kuramaktır.“ Böylelikle yeni bir çağ, denge çağı başlayacaktır.

Ortak görev de bu hedefe ulaşmak için “Allah’ın indirdiği kitapları, Allah’ın yarattığı kitapla birlikte okumak olacaktır.”

Çünkü Allah’ın yarattığı kitap, yani varlıklar âlemi tüm ilimlerin kaynağıdır. Bu işbirliği, Allah’ın yarattığı kitapla indirdiği kitaplar arasındaki bütünlüğün görülmesini sağlayacak, tartışmasız doğruların bulunmasının yolunu açacak ve toplumları hayırda yarıştıracaktır. Böylece dinler ve toplumlar arası ilişkide rahatlama olacak ve bilimde de yoğun bir ilerlemeler sağlanacaktır. Bu, bizim en önemli görevimizdir.

Samimi selamlarımızla.

Prof. Dr. Abdulaziz BAYINDIR

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültsei Dünya Dinleri Kültürü Bölümü Başkanı

 

Mustafa EVLI

Süleymaniye Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu

 

Prof. Dr. Richard PUZA

Tübingen Eberhard-Karls-Universitesi Katolik İlahiyat Fakültesi Şimdiki Dekanı

         

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Baba Hasan Alemi Mh, Kavalalı Sk, A-Block
Fatih – İstanbul

 

Süleymaniye Vakfı

Hoca Giyasettin Mh, Sifahane Sk, No 20,
Fatih – Istanbul

 

Katholisch Theologische Fakultät Eberhard-Karls-Universität

Tübingen Liebermeister Str 12,
D – 72074 Tübingen