Eyyüb Aleyhisselam

Hz. İbrahim Soyundan Bir Peygamber

“(İbrahim’e) İshak’ı ve Yakub’u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce de Nuh’u doğru yola eriştirmiştik. İbrahim’in soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u da. İşlerini iyi yapanları işte böyle ödüllendiririz. Zekeriyâ, Yahyâ, İsa ve İlyas; hepsi de iyilerdendir. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut; hepsini başkalarından üstün kıldık. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimilerini de. Onları tek tek seçtik ve doğru yola eriştirdik. Bu, Alah’ın yoludur. Orayı kullarından dilediğine gösterir. Eğer onlar ortak koşmuş olsalardı yaptıkları ne varsa boşa çıkardı. Kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiklerimiz işte onlardır. Bunlar eğer onları tanımazlık ederlerse, bunu, onları tanımazlık etmemiş olan bir topluma veririz. Onlar Allah’ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen onların izinden git. De ki “Sizden buna bir karşılık istemem. Bu herkes için sadece bir hatırlatmadır.” (En’am 6/84-90)

Hastalıktan Kurtulması

“Eyyub’u da (an). Bir gün Rabbine şöyle seslenmişti: “Bu sıkıntı ile benim başım dertte. Sen ise, merhametlilerin en merhametlisisin. Onun duasını kabul etmiş ve ne sıkıntısı varsa gidermiştik. Ona ailesini ve onlarla beraber bir o kadarını da vermiştik ki, katımızan bir rahmet ve ibadet edenler için bir ders olsun.” (Enbiya 21/83-84) “Kulumuz Eyyub’u an; birgün Rabbine şöyle seslendi: “Şeytan beni bitkinleştirdi ve bana azap verdi.” Ayağını yere vur, (dedik.) İşte serin bir yıkanma ve içme suyu. Ona ailesini ve onlarla beraber bir o kadarını daha bağışladık ki, tarafımızan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir ders olsun. Eline bir demet sap al, onunla vur; yeminini bozma.” (demiştik.) Onu gerçekten sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kul! Daima (Allah’a) yönelirdi.” (Sad 38/41- 44) Rivayete göre ayağını yere vurunca iki göze çıktı. Birinden içti, diğeriyle yıkandı. (Ebu Cafer M. b. Cerir et-Taberî, öl. 310 h. Camiu’l-beyân fî te’vîl’il-Kur’ân, Beyrut 1412 h./1992 m. c.X, s.589)

Vahiy Alması

“Biz Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere nasıl vahyettiysek sana da öyle vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a, Esbat’a (Yakub’un torunlarına), İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a ise Zebur verdik.” (Nisa 4/163)

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır