Tübingen İşbirliği Açıklaması – Süleymaniye Vakfı

Tübingen İşbirliği Açıklaması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜBİNGEN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KATOLİK İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI KİLİSE HUKUKU KÜRSÜ Tübingen İşbirliği Açıklaması Taraflar, önce Istanbul’da sonra Tübingen’de yaptıkları toplantılar sonunda yaratılış düzenini, yani fıtratı temel alan ortak çalışmalar yapmak için görüş birliğine varmışlardır. Her iki fakültede ve Süleymaniye Vakfında din hukuku ve fıtrat alanlarında araştırmalar yapacak birimler oluşturmak, … Okumaya devam et Tübingen İşbirliği Açıklaması