el-Keşşaf
Tam Adıel-Keşşaf an Hakaik-i Ğavamidi't-Tenzil ve Uyuni'l-Akavil fi Vucuhi't-Te'vil
Yayın TürüKitap
DiliArapça
YazarıCarullah Ebu'l-Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri (ö. 538)
Tahkik EdenAdil Ahmed Abdülmevcud, Ali Muhammed Muavvıd
YayıneviMektebetü'l-Ubeykan
Basım YeriRiyad
Basım Yılı1998/1418
Cilt Adedi6
Dolap No2
Raf NoA