el-Muğni
Tam Adıel-Muğni ve'ş-Şerhu'l-Kebir ala Metni'l-Mukni' fi Fıkhi'-İmam Ahmed b. Hanbel
Yayın TürüKitap
DiliArapça
YazarıMuvaffakuddin Ebu Muhammed Abdillah b. Ahmed İbn Kudame (ö. 620 h.), Şemsuddin Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ebi Ömer Muhammed b. Ahmed İbn Kudame el-Makdisi (ö. 682)
YayıneviDaru'l-Fikr
Basım YeriBeyrut-Lübnan
Basım Yılı1984/1404
Cilt Adedi13
Dolap No9
Raf NoC