el-İstibsar
Tam Adıel-İstibsar fi mahtulife mine'l-Ahbar
Yayın TürüKitap
DiliArapça
YazarıŞeyhu't-Taife Ebu Cafer Muhammed b. Hasan et-Tusi (ö. 460 h.)
Tahkik EdenHasan el-Musevi el-Horasan
YayıneviDaru'l-Kütübi'l-İslamiyye
Basım YeriTahran
Basım Yılı1393 h.
Cilt Adedi4
Dolap No8
Raf NoF