Muvattau’l-İmam Malik
Tam AdıMuvattau'l-İmam Malik Rivayetü Muhammed b. Hasen eş-Şeybani maa't-Ta'liki'l-Mümeccedi ala Muvattai Malik Şerhu'l-Alllame Abdilhay el-Leknevi
Yayın TürüKitap
DiliArapça
Tahkik EdenTakiyyüddin en-Nedvi
YayıneviDaru's-Sünne ve's-Sire-Daru'l-Kalem
Basım YeriBombay-Dımaşk
Basım Yılı1991-1412
Cilt Adedi3
Dolap No4
Raf NoE