et-Temhid
Tam Adıet-Temhid li ma fi'l-Muvatta' mine'l-Meani ve'l-Esanid
Yayın TürüKitap
DiliArapça
YazarıYusuf b. Abdillah İbn Abdilber en-Nemeri (ö. 463 h.)
Tahkik EdenMustafa Abdülkadir Ata
YayıneviDaru'l-Kütübi'l-İlmiyye
Basım YeriBeyrut-Lübnan
Basım Yılı2003/1424
Cilt Adedi11
Dolap No4
Raf NoC