Tefsiru’l-Beydavi
Tam AdıTefsiru'l-Beydavi/Beyzavi, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil
Yayın TürüKitap
DiliArapça
Yazarıel-Kadi Nasıruddin Ebi Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şirazi el-Beydavi
Tahkik EdenMuhammed Subhi b. Hasen Hallak-Mahmud Ahmed el-Atraş
YayıneviDaru'r-Reşid-Müessesetü'l-İman
Basım YeriDımaşk-Beyrut
Basım Yılı2000/1421
Cilt Adedi3
Dolap No1
Raf NoC