Zilzal Suresi

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

1) Yer, bütün şiddetiyle sarsılınca[1]

2) Yer, ağırlıklarını atınca,

3) İnsan, “bu yere ne oluyor?” deyince,

4) Bütün haberlerini o gün anlatacaktır.

5) Çünkü senin Rabbin ona bunları bildirmiş olacaktır.

6) O gün insanlar bölük bölük öne çıkar ki, yaptıkları kendilerine gösterilsin.

7) Kim zerre kadar iyilik yapmış olsa onu görür.

8) Kim zerre kadar kötülük yapmış olsa onu da görür.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

__________________________________________________

[1]“Ey insanlar! Rabbinizden çekinin; o saatin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün yavrusunu emzirenler emzirdiğinden geçer ve hamileler düşük yaparlar. İnsanları sarhoş görürsün; sarhoş değillerdir ama Allah’ın azabı şiddetlidir.” (Hac 22/1-2)