Tekasür Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

1-      Çoğaltma yarışı sizi oyaladı;

2-      Kabirlere kadar gittiniz.

3-      Yok… İlerisinde öğrenirsiniz[1].

4-      Yok yok… İlerisinde bunu bir kez daha[2] öğrenirsiniz.

5-      Yok; eğer kesin olarak öğrenseniz

6-      O alevli ateşi şimdiden görürsünüz[3].

7-      Sonra onu çıplak gözle zaten göreceksiniz.

8-      Size verilen nimetlerden işte o gün sorguya çekileceksiniz.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

____________________________________________________

[1]Yanlışlar içinde olanlardan birine ölüm gelince der ki: “Rabbim! Beni geri çeviriniz. Belki terk ettiğim dünyada iyi bir iş yaparım. Hayır; bu onun söylediği sözdür. Arkalarında yeniden dirilecekleri güne kadar berzah (engel) vardır.” (Müminun 23/99-100)

“Onlar uyarıların gerçekleşmesinden başkasını mı bekliyorlar? Uyarıların gerçekleştiği gün evvelce onu unutmuş olanlar şöyle derler: “Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler. Bize şefaat edecek kimseler var mı ki şefaat etsinler. Ya da geri gönderilsek de yapıp ettiğimiz işlerden başkasını yapsak?” Onlar kendilerini tüketmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolmuş olacaktır.” (Araf 7/52)

[2] Buradaki bir kez daha ifadesi, ثم edatından dolayı kullanılmıştır.

[3] Buradaki لَوْ normal şart edatı sayılmıştır.