İnfitar Suresi

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

1-      Gök yarılınca[1],

2-      Yıldızlar toz haline gelince[2],

3-      Denizler taşırılınca[3]

4-      Kabirdekiler çıkarılınca,

5-      O zaman herkes ne gönderdiğini ve neler bıraktığını öğrenecektir[4]

6-      Ey insan! Neyine güveniyorsun da cömert olan Rabbine karşı geliyorsun?

7-      Seni yaratan, eşitleyen[5] ve dengeleyen[6] odur.

8-      Seni belirlediği yapıda düzenleyen de odur[7].

9-      Yok, yok… Siz hesap verme işini yalan sayıyorsunuz.

10-  Hâlbuki üzerinizde korumaların olduğu bir gerçektir[8].

11-  Değerli yazıcılardır onlar.

12-  Yaptığınız her şeyi bilirler[9].

13-  İyiler, tabii ki, nimetlere kavuşacaklardır.

14-  Taşkınlık edenler ise alevli ateşte olacaklar,

15-  Hesap verme günü oraya girip kızaracaklar,

16-  Artık oradan ayrılamayacaklardır.

17-  Hesap verme günü nedir nereden bileceksin!..

18-  Gerçekten, sen nereden bileceksin hesap verme gününün ne olduğunu!..

19-  O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür.  O gün bütün yetki Allah’ındır.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

_____________________________________________________


[1] Göğün erimiş maden gibi olduğu gün...(Mearic 70/  8)  Gök yarılıp kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman. (Rahman 55/37)

[2] Yıldızlar ilk yaratıldıkları gün gibi toz haline gelecektir. Bkz. Nebe’ Suresi 19. ayetin dipnotu.

[3] سجر karıştırma, yakma ve doldurma anlamlarına gelir.(Mekâyîs s.134) Yürütülen dağlar denize karıştırılacağı için kelimeye karıştırma; denizleri dolduracağı için doldurma, deniz dibinden lav çıkıp denizi buharlaştırabileceği için de kelimeye yakma anlamı verilebilir. Her durumda karalar sular altında kalır. Kelimeyi “taşırılınca” diye tercüme etmemizin sebebi budur. Bundan sonra Âdem aleyhisselamın yaratıldığı ortam, balçık ve kokuşmuş çamur ortamı oluşur. Ölülerin vücutlarından kalan ve onun bütün özelliğini taşıyan parçacıklar, tarlaya serpilmiş tohumlar gibi bölünür, gelişir ve yeniden yaratılış gerçekleşir. Bkz. Mearic 70/4 vd., Kaf 50/4 Lukman 31/28, Araf 7/29.

[4] “… önden gönderdiklerini ve eserlerini yazarız. Zâten herşeyi açık bir kitapta toplamışızdır. (Yasin 46/12)

[5] Seni diğer insanlarla aynı organlara sahip kılan.

[6] Sana ruh üfleyerek diğer insanlarla denk hale getiren.

[7] Allah’ın bâri’ sıfatı vardır; her yarattığını farklı yaratır. Bu sebeple her insanın yapısı farklıdır.

[8] “Kişinin önünden ve arkasından takipçileri vardır; Allah’ın emriyle onu korurlar.” (Ra’d 13/11)

[9] Melekler; onların sadece yaptıklarını ve söylediklerini bilirler. İçlerinden geçeni bilmezler. Çünkü gaybı onlar da bilmezler. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Her ne söz söylese yanında hazır bir gözcü mutlaka olur” (Kaf 50/18)