İhlas Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

1)      De ki: ilâhımız[1] Allah’tır, bir tektir.

2)      Allah Samed’dir. (Varlıkların tek sığınağıdır, eksiksizdir.)[2]

3)      Baba değildir, evlat da değildir.

4)      Ona denk bir şey yoktur.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

______________________________________________

 

[1] Buradaki هُو zihinlerdeki ilah’ı göstermektedir. “Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği çok, ikramı boldur.” (Bakara 2/163) (2)

[2] Göklerde ve yerdeki herkes ondan ister. (Rahman 55/29)