Gaşiye Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

1. Sarıp kuşatacak olanın haberi sana ulaştı değil mi?

2. O gün kimi yüzler yere eğilmiş,

3. Yorgun argındır.

4. Onlar kor ateşe girecekler,

5. Kızgın bir kaynaktan su içirileceklerdir.

6. Kuru dikenden başka yiyecekleri olmayacaktır.

7. O onları ne besleyecek, ne de açlıklarını giderecektir.

8. O gün kimi yüzler de mutlu,

9. Yaptıklarından memnu,

10. Yüce bir Cennet’e girmiş olacaklar.

11.  Orada boş bir söz duymayacaklar.

12.  Orada akan bir kaynak,

13.  Orada yüksek tahtlar,

14.  Dizi dizi kadehler,

15.  Sıra sıra yastıklar,

16.  Yayılmış sergiler vardır.

17.  Hiç bakmazlar mı, bulut[1] nasıl yaratılmış?

18.  Gök nasıl yükseltilmiş?

19.  Dağlar nasıl dikilmiş?

20.  Yer nasıl döşenmiş?

21.  Öyleyse sen bilgi ver; senin görevin sadece bilgi vermektir.

22.  Yoksa tepelerine dikilecek değilsin.

23.  Ama kim yüz çevirir, görmezlik ederse.

24.  Allah onu en büyük azaba çarptıracaktır.

25.  Dönüşleri Allah’adır.

26.  Sonra hesaplarını görmek de Allah’a[2] düşer.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

________________________________________________________


[1] İbil, deve sürüsü gibi gözüken yağmur yüklü bulut anlamına da gelir (el-Kâmûs c.3 s.48). Geniş bilgi için Fil Suresinde ebâbil kelimesi ile ilgili dipnota bkz.

[2] Bir yazıda veya konuşmada “O…” veya “Onlar…” yerine “Ben…” veya “Biz …” denmesi, Arap edebiyatında ifadeye güzellik katar. Buna iltifat denir. Burada da iltifat olduğundan “Dönüşleri bizedir. Sonra hesaplarını görmek de bize düşer” denerek üçüncü şahıstan birinci şahsa geçilmiştir. Türkçede iltifat sanatı olmadığından maksadın doğru anlaşılması için tercüme bu sanata göre değil, cümlenin akışına göre yapılmıştır.