Felak Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

1)      De ki; “Bölünme Kanunu’nun[1] sahibine sığınırım:

2)      Yarattığının şerrinden.

3)      Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden.

4)      İlişkilere[2] fesat karıştıranların[3] şerrinden.

5)      Kıskançlık ettiği zaman kıskananın şerrinden.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

___________________________________________________


[1]Felak; bölünme suretiyle yaratılan demektir. Bu, Allah’ın yaratma kuralıdır. Türkçe’de karşılığını bulamadığımız için yaratılan diye tercüme ettik. “Taneleri ve çekirdekleri yaran (pörtleten) Allah’tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah budur. Buna rağmen yanlışa nereden sürükleniyorsunuz?” (En’âm 6/95)

[2] İlişkiler diye meal verdiğimiz kelime (ukad = الْعُقَدِ) dır, bağlar anlamına gelir. (Müfredat)

[3] النَّفَّاثَاتِ kelimesine النفوس النَّفَّاثَاتِ anlamı verilmiştir. نفث bir şeyin ağızdan çıkmasına denir (Mekâyîs s.1039). İlişkiler konusunda, bazı kimselerin ağzından çıkan şeylerin şerrinden Allah’a sığınılıyorsa bunlar ilişkilere fesat karıştırmaktan başkası olamaz.