Fecr Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

1)      Şafak vaktine,

2)      On geceye[1],

3)      Çifte ve teke,

4)      Geçip giden geceye yemin olsun…

5)      Bunlar kendine hâkim olan için önemli şeylerdir, değil mi?

6)      Görmedin mi, Rabbin nasıl bir ceza uyguladı Ad Kavmine[2]?

7)      Sütunlu İrem’e de.

8)      Öyle bir şehir ki onun gibisi yaratılmamıştı.

9)      Bir de o vadideki kayaları oyan Semûd’a[3]

10)    Ve kazıklı Firavuna nasıl ceza vermişti?

11)    Bunlar ülkelerinde azgınlık etmiş kimselerdi.

12)    Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.

13)    Rabbin de üstlerine azap kamçısı yağdırmıştı.

14)    Çünkü senin Rabbin hep gözetlemektedir.

15)    İnsan bu… Rabbi onu yıpratıcı bir imtihana sokar, ikram eder ve nimet verirse der ki: ‘Rabbim bana verdi; bana!..’

16)    Ama eğer onu yıpratıcı bir imtihana sokar, rızkını daraltırsa bu defa der ki: “Rabbim beni rezil etti”.

17)    Hayır, hayır… Siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz,

18)    Çaresiz birini doyurmak için birbirinizi teşvik bile etmiyorsunuz,

19)    Helal-haram demeden mirası yiyorsunuz,

20)    Mala karşı sevginiz de pek fazla.

21)    Hayır, hayır… Yeryüzü dümdüz edilince…

22)    Melekler sıra sıra dizili iken Rabbin gelince…

23)    O gün oraya Cehennem de getirilince… İşte o gün kişinin aklı başına gelir ama ne fayda!

24)    Der ki: “Ah! Keşke hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım.”

25)    O gün Rabbinin vereceği azabı kimse veremez.

26)    Onun vuracağı bağı da kimse vuramaz.

27)    Ey içi rahat olan kişi[4]!

28)    Sen Rabbine dön; sen razı, Rabbin razı.

29)    Kullarıma katıl[5],

30)    Cennet’ime gir.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

________________________________________________


[1] Taberî’de ve birçok tefsirde bunların Ramazan’ın son on günü, Zilhicce’nin ilk on günü veya Muharrem’in ilk on günü olduğuna dair görüşler nakledilir. Ramazan’ın son on günü olması uygun gözükmektedir. Çünkü Peygamberimiz, Bakara 187. âyette yer alan itikâf ibadetini bu günlerde yapmış ve Kadir gecesinin bu günlerden birine rastlayan gece olduğunu bildirmiştir.

[2] Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği kavim. Onlara uygulanan ceza şu âyetlerde geçmektedir: Hud 11/58-60, Şuarâ 26/129, Fussilet 41/13-16, Ahkâf 46/21-26, Zariyat 51/41-42, Kamer 54/18-21, El- Hâkka  69/6-8.

[3] Salih aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği kavim. Onlara uygulanan ceza şu âyetlerde geçmektedir: Araf 7/73-79, Hud 11/61-68, Şuarâ 26/141-159, Neml 27/45-53, Fussilet 41/17-18, Zariyat 51/43-45, Kamer 54/23-31, El-Hâkka 69/5, Şems 91/11-15.

[4] Kalpler ancak Allah’ın zikri (Kur’ân) ile rahatlar. (Ra’d 13/28)

[5] Kim Allah’a ve Elçisine boyun eğerse onlar Allah’ın mutluluk verdiği peygamberler, doğru kişiler, bilginler ve iyilerle beraber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştırlar! (Nisa 4/69)