Fatiha Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla, 1) Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. O, varlıkların sahibidir. 2) İyiliği sonsuz, ikramı boldur. 3) Hesap verme gününün hâkimidir. 4) Allah’ım!.. Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dileriz. 5) Bize doğru yolunu göster; 6) Mutluluk verdiğin kimselerin yolunu. 7) Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yolunu göster. (Âmin)

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır