Duha Suresi

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

1)      Yayılan güneş ışığına,

2)      Ve sakinleştiği zaman geceye yemin olsun ki,

3)      Rabbin seni ne bıraktı, ne de senden soğudu[1].

4)      Senin için ilerisi, şimdikinden elbette iyi olacaktır.

5)      Rabbin ilerisinde sana verecek ve memnun kalacaksın.

6)      Rabbin seni yetim görüp barındırdı, değil mi[2]?

7)      Seni şaşkın[3] görüp yol gösterdi.

8)      Seni muhtaç görüp varlıklı kıldı.

9)      Öyleyse sakın yetimi ezme.

10)    İsteyene ve sorana karşı ilgisiz kalma[4].

11)    Rabbinin nimetini de hep anlat.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

____________________________________________________

[1] Mekayis’l-luğa’da (s.857) kelimenin kökü olan القِلَى‘ın “bir şeyden soğumak ve uzaklaşmak” (تجافٍ عن الشّيء وذَهابٌ عنه) anlamına geldiği ifade edilir.

[2] İstifhamın takriri olması ve sonraki âyetlerin mealleriyle uyum sağlaması sebebiyle bu meal verilmiştir

[3] Toplumdaki yanlış tutum ve davranışları görüyor fakat ne yapacağını bilemiyordu.

[4] نهر , açma veya açılma (تفتُّح شيءٍ أو فتحِه) anlamına gelir.” (Mekayis’l-luğa s.1000) Biriyle arayı açmak ve mesafe koymak, ona ilgisiz davranmaktır. Peygamberimiz, İbn Ümmi Mektûm’a ilgisiz kaldığı için azarlanmıştı. Bkz. Abese 1.