Beyyine Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

1)  Görmezlikten gelenler, ister ehl-i kitaptan ister müşriklerden olsunlar; kendilerine o beyyine gelinceye kadar çözülecek değillerdir.

2)  Beyyine yani Allah tarafından bir elçi ki, tertemiz sayfalar okur[1].

3)  O sayfalarda sağlam hükümler olur.

4)  Ehl-i kitap, kendilerine o beyyine gelinceye kadar bölünüp parçalanmaz[2].

5)  Onlara sadece şu emir verilmiştir: Doğrudan doğruya yalnız Allah’a boyun eğerek ona kul olun, namazı sürekli kılın ve zekâtı verin. İşte sağlam[3] din budur.

6)  Görmezlikten gelenler, ister ehl-i kitaptan ister müşriklerden olsunlar, sürekli kalmak üzere Cehennem ateşine gireceklerdir.  İşte onlar yaratılmışların en şerlileridir.

7)  İnanan ve iyi işler yapanlar ise yaratılmışların en hayırlılarıdır.

8)  Rableri katında onlara verilecek karşılık, içinden ırmaklar akan kalıcı bahçelerdir. Sürekli kalmak üzere oraya gireceklerdir. Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan razıdır. İşte bu, Rabbinden korkan kimseler içindir.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

____________________________________________________

[1] Allah’ın Kitabını anlayan ve içine bir şey katmadan tebliğ eden her insan bu kapsama girer.

[2]İnsanlar tek bir topluluktu; Allah onlara, müjde veren ve uyarıda bulunan peygamberler gönderdi. Onlarla birlikte gerçeği içeren kitap da indirdi ki, ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında hakemlik yapsın. Kitapta ayrılığa düşenler kendilerine Kitap verilenlerden başkası olmadı. O açık belgeler geldikten sonra birbirlerinin haklarına göz diktikleri için böyle oldu. Sonra Allah inanmış olanları, anlaşamadıkları konuda, kendi izniyle doğruya ulaştırdı. Allah düzenine uyanı doğruya yöneltir.” (Bakara 2/213).

[3] Üçüncü ayette belirtilen din “O sayfalarda sağlam hükümler vardır” diye anlatılan sayfalardaki dindir.