Alak Suresi

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

1)      Rabbinin adıyla oku; yaratan odur.

2)      O insanı alaktan[1] yaratmıştır.

3)      Oku. Rabbin sonsuz ikram sahibidir.

4)      Kalemle öğretmiştir

5)      İnsana bilmediğini öğretmiştir[2].

6)      Yok, yok… İnsan kesinlikle azar;

7)      Kendini yeterli görürse eğer.

8)      Ama nasıl olsa Rabbinin huzuruna çıkarılacaktır.

9)      Sen hiç gördün mü karşı koyan kişiyi,

10)    İbadet ederken, bir kula karşı koyanı?

11)    Gördün mü, ibadet eden, ya doğru yoldaysa?

12)    Ya da Allah’tan çekinilmesini istemişse?

13)    Şunu da gördün mü; ona karşı koyan ya yalan söylemiş ve sırt çevirmişse?

14)    O kişi bilmez mi Allah’ın görmekte olduğunu?

15)    Yok, yok… Vazgeçmezse tutup çekeriz perçeminden.

16)    O yalancı ve suçlu perçeminden.

17)    Çağırsın bakalım yandaşlarını.

18)    Biz de çağıracağız zebanileri.

19)    Yok, yok… Sen ona boyun eğme; secde et ve Allah’a yakınlaş.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

__________________________________________


[1] Döllendikten sonra rahim cidarına yapışan yumurtadan.

[2] Bakara 31. âyette şöyle buyrulur: ”Allah, Âdem’e isimlerin hepsini öğretti,” Bu âyette de Allah’ın kalemle öğrettiği bildirilmektedir. Demek ki, yazıyı öğreten Allah, onu ilk öğrenen de Âdem’dir. Zaten Allah Teâlâ’nın yazıya geçirmediği bir emri yoktur. Yeryüzünde ve kendinizde olan her şey, onu ayrı bir varlık olarak yaratmamızdan önce mutlaka bir kitaba kaydolunur. Bu, Allah için kolaydır. (Hadîd 57/22)