A’la Suresi

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

1)      Samimiyetle yüce Rabbi’nin adına yönel[1].

2)      Yaratan ve düzenleyen,

3)      Güç veren ve yol gösteren,

4)      Otlağı yeşerten,

5)      Sonra onu kapkara çöpe döndüren odur.

6)      Sana Kur’ân’ı okutacağız, sen unutmayacaksın.

7)      Allah unutturmuş olursa başka; o açığı da bilir, gizli olanı da.

8)      Seni en kolaya kolayca ulaştıracağız[2].

9)      Öyleyse bilgi ver[3], o bilgi bir işe yararsa!

10)    Kendine çekidüzen veren o bilgiden yararlanacaktır.

11)    Hayırsız kişi[4] ise ondan kaçacaktır.

12)    En büyük ateşe girip kızaracak olan odur.

13)    Sonra orada ne ölecek, ne de hayat sürecektir.

14)    Kendini geliştiren ise umduğuna kavuşacaktır.

15)    O, Rabbinin adını aklından çıkarmayan ve ona kulluk eden kişidir.

16)    Hayır, siz yaşadığınız şu hayatı tercih ediyorsunuz.

17)    Oysa ilerisindeki hayat daha hayırlı ve süreklidir.

18)    Bunlar önceki sayfalarda da vardır.

19)    İbrahim’in ve Musa’nın sayfalarında[5].

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

____________________________________________________


[1] Tesbih:; Allah’a kulluk konusunda hızlı hareket etmek, Allah’ı tenzih ve ona uygun olmayan şeyleri ondan uzaklaştırmak demektir.(Müfredat s.292). Bunları ancak samimi olan kişiler yapabileceğinden meal o şekilde verilmiştir.

[2] Bu kolay dini, kolayca kavrayacaksın.

[3] Bilgi diye çevrilen kelime “zikir”dir. Zikir, sürekli akılda tutulan kullanıma hazır bilgidir. (Müfredat s.237)

[4] Buradaالْأَشْقَى ism-i tafdil anlamı verilmemiştir. Çünkü  أفعل  kalıbı bazen sıfat-ı müşebbehe olur.

[5] İbrahim ve Musa’ya indirilen kitaplar bkz. En’âm suresi âyet 84-90.