Adiyat Suresi

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

1)      Meş’âleyle sınırlar aşanlara[1]

2)      Kıvılcım çakanlara

3)      Şafak vaktinde işe girişenlere[2],

4)      Arkalarında istikrar[3] bırakanlara

5)      Bu maksatla topluluğa dalanlara yemin olsun ki,

6)      İnsan, Rabbine karşı pek nankördür,

7)      Nankörlüğüne kendi de şahittir.

8)      Ondaki mal sevgisi çok güçlüdür.

9)      Bilmez mi, kabirdekiler dışarı çıkarıldığında,

10)    Kalplerde olanlar ortaya döküldüğünde,

11)    O gün Rableri onlara her şeyi bildirecektir[4].

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

____________________________________________________


[1] İlk beş âyette, نفوس kelimesi fail sayılmıştır.

العَدْو  :Bir şeyi aşma ve durması beklenen yerde ilerleme (Mekâyîs s.746) anlamına gelir. Böyle biri için “sınırları aşan” anlamı uygun düşer.

ضَبْحً ise odunların ucunu yakmakatır. (Mekâyîs s.608) Böylece onlar birer meş’ale olurlar..

[2] أغارَ, peş peşe adım atmak ve hızlı hareket etmektir. (es-Sıhah c.2 s.28) ْمُغِيرَاتِ  ism-i faildir. Ona “işe girişenler” anlamı vermemiz bundandır.

[3] نقع, istikrarı gösterir. (Mekâyîs s. 1045)

[4] Burada habîr (َخَبِير) kelimesine muhbir anlamı verilmiştir (Müfredat s.188)