2. Bakara Suresi 88. Ayet

“Bizim kalbimiz kapalı!” dediler . Hayır, ayetleri görmezlikten gelmeleri sebebiyle Allah onları dışlamıştır. Artık onların pek azı inanır.”(Bakara 2/88)

            Kendilerine tebliğ ulaşan yahudiler gerçeği çok iyi kavradıkları halde kendilerini müstağni sayarak “bizim senin nasihatlerine ihtiyacımız yok, demiş oluyorlardı. Çünkü ehli kitaba göre “Yahudi yahut hristiyan olandan başkası cennete giremez” (Bakara 2/111) demekteydiler. Kalplerindeki imanı örten yahudiler, gelecek olan peygamberin Hz. Muhammed olduğunu anladıkları halde, kendi ırklarından olmadığı için kabullenmek istemiyorlardı. Bu her insan için geçerli olan bir imtihan olup, bilgiye sahip olmak değil, sahip olduğu bilgiye teslim olmak esastır. Bu yahudiler ise menfaatlerini öne aldıklarından dolayı teslim olamıyorlardı. Bu sebeple Allah-u Teala onları kendi hallerinde bırakmıştır. Çünkü bu yüce Allah’ın kanunudur,  O hidayeti isteyeni yoluna kabul eder, sapıklıkta ısrar edeni de sapıklıkta bırakır. Bu hususta Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “Allah zorlayıcı düzen koysaydı sizi bir tek topluluk yapardı. Ama o, sapıklığı tercih edeni sapık sayar, hidayeti tercih edeni de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorumlu tutulacaksınız.”(Nahl 16/93)

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır