2. Bakara Suresi 85. Ayet

“Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden birtakımını yurtlarından çıkarıyor, onlara yapılan kötülük ve düşmanlığa destek veriyorsunuz. Esir düştükleri haberi gelince de fidye verip kurtarıyorsunuz. Onları sürgün etmek size zaten haramdır. Şimdi siz, Kitabın bir bölümüne inanıyor, bir bölümünü görmezlikten mi geliyorsunuz? İçinizden bunu yapanın hak ettiği nedir? Şu hayatta perişanlıktan başkası mı? Böylelerine Kıyamet gününde en şiddetli azap verilir. Yaptığınız hiçbir şey, Allah’a gizli kalmaz.”(Bakara 2/85)

            Nebimiz Medine’ye geldiği zaman, Beni Nadir, Beni Kayluka, Beni Kurayza ve Beni Urayt kabilesi olmak üzere dört yahudi kabilesi vardı. Bu yahudi kabilelelerinin her biri diğerine düşman vaziyette, Araplardan bir grupla ittifak etmişler ve birbirleriyle savaşıyorlardı. Kendi kitaplarından bildikleri bir gerçek olarak; onlardan bozgunculuk çıkarmamak adına, birbirlerini öldürmemeleri ve birbirlerini yurtlarından sürgün etmemeleri sözü alınmıştır. Kitaplarını tasdik eden yahudiler her şartı kabul ettikleri gibi bunu da kabul etmişlerdir, çünkü kitabın bir kısmını kabul bir kısmını reddetmek söz konusu olamaz. Müslümanlar Muhammed aleyhisselam’ın ölümünden bir süre sonra bu sözü bozmuş ve birbirlerini öldürmeye başlamışlardır. İnsanların arasına giren şey ise dünyalıktan ibarettir.

            Bakara 85.ayetin muhatabı olan Medine’deki yahudiler oranın en güçlü gruplarındandı. Medine ticaretine hakim, oturdukları yerin etrafı surlarla çevrili olan, güçlü insanlardı. Nebimiz de dahil hiç kimse, yahudilerin Medine’den çıkarılacağını hayal bile edemiyordu. Fakat ellerindeki kitabı uygulamadılar, verdikleri sözlerde durmadılar, birbirlerini öldürüp bozgunculuk çıkardılar, çıkarlarını öne aldılar, Muhammed aleyhisselam’a inanmadılar ve kendilerine olan güvenlerini de kaybettiler. Kendi içleriyle çatışmaya başladılar, o zaman da paramparça olup gittiler ve çok kısa bir süre içerisinde tamamı Medine’yi terk etti. Bugün müslümanlarda bu durumdadır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır; “İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki ikram göresiniz.”(Enam 6/155) Dünya çıkarlarını Allah’ın emrinin önüne kim geçirirse, ister Müslüman’ım ister Yahudiyim desin sonuç aynı olacaktır. Allah’ın kitabına uyanlar hem kendilerini kurtaracak hem de ikramlardan faydalanacaktır. Bugünki yahudilere de hristiyanlara da inandıkları kitabın gereğini yapmayan müslümanlara da bu hatırlatmayı yapmak zorundayız.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır