2. Bakara Suresi 8. Ayet

 “Kimi insanlar da “Biz Allah’a ve Ahiret gününde olacaklara inanıp güveniriz”  derler ama güvenmezler.”(Bakara 2/8)

            Ayette aslında inanıp güvenmedikleri halde müminlere biz de sizdeniz diyen münafık yani ikiyüzlülerden bahsedilmektedir.

            Münafık/ikiyüzlü:

            Münafık, önce inanan sonra Allah’ı görmezlik eden ama kendini inançlı gören veya gösteren kişidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: Münafıklar (iki yüzlüler) sana geldiklerinde derler ki “Biz şahidiz; gerçekten sen Allah’ın elçisisin.” Allah, elbette senin kendisinin elçisi olduğunu biliyor ama Allah şahit, münafıklar kesinlikle yalan söylerler. Bu gibi sözleri kalkan edinip Allah’ın yolundan çekilirler. Yapıp durdukları şey ne kötüdür! Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşur; artık (ne hale geldiklerini) anlamazlar.  “ (Münafikûn 63/1-3)

            Münafık nafak (النَفق) kökünden türetilmiştir. Nafak tükenme, geçip gitme, gizleyip göstermeme anlamlarına gelir. Yerin altından geçip giden tünel veya kanala da nafak denir. Dilcilerin çoğuna göre münafık, nafikâdan alınmıştır. Arap tavşanının yer altına yaptığı iki bölümlü yuvadan birinin kapısı dışarıya açılır; ona kasia (القاصِعاء) denir. İkincisinin yeryüzüne yakın üst kısmı iyice inceltilmiş olur. Ona da nâfikâ (النافِقاء) denir. Arap tavşanı, kâsiâ tarafından saldırıya uğrarsa başını nâfikânın inceltilmiş tavanına çarparak kaçar. Onun nâfikâya girdiğini ifade için  نافَقَ اليَرْبوع denir.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır