2. Bakara Suresi 6. Ayet

 Kâfirleri (âyetleri görmezlikten gelenleri)8 uyarsan da uyarmasan da fark etmez; onlar inanıp güvenmezler.“(Bakara 2/6)

            Kafir ve Küfür Kavramı:

            Kefere örtmek, “kafir” bir şeyin üzerini örten” demektir. Örtülen şey, Allah’ın varlığı, birliği ve O’nun gönderdiğini kesin olarak bildiği ayetleri yani imandır. Her insan ergenliğe doğru Allah’ın varlığıyla ilgili araştırmalar yapar. Ergenlikte ise artık tam bir kanaate ulaşarak O’nun var ve bir olduğuna inanır. Şeytan (7/12-16) ve Firavun (17/102, 27/14) da dahil herkes Allah’ı var ve bir kabul ettiği için asıl belirleyici olan, bu inancın gereği olan Allah’ın emrini kabul etmektir. Kafirler, imanı olmayan insanlar değil, Allah’ın emrine göre yaşamak istemeyen kimselerdir. Bunların bir bölümü “tanrı yoktur” der. Ancak, başlarına sıkıntılı bir iş geldiğinde, örttükleri imanı açığa çıkarıp Allah’a yönelirler. 

            Küfrü tercih etmelerinin sebepleri;

            a. Dünyalık sevgisi: Çoğunluğu dünya hayatını seçtikleri (14/2-3) ve Allah’ın emirleri nefislerine zor geldiği için küfrü tercih etmektedir. Nitekim şeytan, secde emrini kabul etmediği için (7/12, 38/76) kafir olmuştur. Allah’ın tek bir emrini kabul etmemek bile küfürdür.

            b. İktidar ve üstünlük düşüncesi: Bir kısmı ise; Allah’ın ayetlerini kesin olarak bilip anladıkları halde, iktidar ve üstünlüklerini devam ettirmek ve karşı tarafa zulmetmek için bu yolu seçmişlerdir. “İçleri bu ayetlere kesin olarak inandığı halde, zulüm ve üstünlüklerini devam ettirmek için (utüv) onları inkar ettiler” (27/14)

            c. Ketm; ayetleri açıklamayıp gizlemek: Mensubu bulunduğu mezhep, üyesi olduğu cemaat ya da tarikat, peşinden gittiği din adamı, taşıdığı sıfat, bulunduğu makam, faydalandığı imkan ve menfaatler, kurduğu sosyal ilişkiler, gözettiği bir takım dengeler yahut başka bir sebeple; Allah’ın kitabında açıkladığı bir ayeti insanlardan gizlemek de küfrün bir çeşididir.

            Yukarıda bahsettiğimiz iki tür küfür, dindarlık iddiasında bulunmayan kimselerde görülürken, Kuran’ın “ketm” (gizlemek) adını verdiği bu küfür şekli, dindar kesimlerde, özellikle dini iyi bilen kimselerde görülmektedir. “Açıklayıcı ve doğruyu gösterici olarak indirdiğimiz açık ayetleri, bu kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenlere Allah ve lanet ediciler lanet eder. “İndirdiğimiz açıklayıcı âyetleri ve ana yolu bu Kitapta insanlara açıkladığımız halde gizleyenler var ya, işte Allah onları dışlayacaktır. Dışlayacak olanlar da dışlayacaktır./Bütün diğer dışlayıcılar da dışlayacaktır.”(Bakara 2/159) “Onlara uyanlar da şöyle diyeceklerdir: “Ah, elimize bir fırsat daha geçse de onlar/onların şimdi bizden uzak durdukları gibi /zamanında biz de onlardan uzak dursak/dursaydık!.” Allah onlara yaptıklarını, böyle içlerini yakacak şekilde gösterecektir. Artık o ateşten çıkacak değillerdir.”(Bakara 2/167)

            Bakara 167. ayet, ayetleri gizleyip açıklamayanlar için “kafirler” (küffar) ifadesini kullanmaktadır. Bu ayetlerin Yahudiler için inmiş olması, ayetleri açıklamayıp gizlemenin Allah katında “küfür” olduğu hükmünü değiştirmez. Ketm (gizleme), bugün müslümanların en sık yaptığı davranıştır. Kuran’daki ayetler, hükmün genel olmasına mani olan bir delil yoksa, herkes için geçerlidir. Ayetleri; Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, kıssada bahsi geçen kavim mensupları, Müslümanlar veya falanca muhataplar hakkında inmiş olanlar şeklinde tasnif edip, müslümanlara yönelik nazil olanlar dışındaki ayetlerde bize yönelik hususların bulunmadığını söylersek, ortada Kuran diye bir kitap kalmaz. Sonuç olarak biz, Kuran’ın tümünden sorumluyuz. 

             Kâfirler, imanlarını gizlerler.“Ogün (Mahşer günü) nice yüzler ak çıkar, nice yüzler de kararır. Yüzleri kararanlara şöyle denir: “Siz inandıktan sonra kâfir oldunuz, öyle mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!” (Al-i İmran 3/106) Çünkü insan, hangi ortamda doğup büyümüş olurlarsa olsun, yaratıcıya ve evrensel doğrulara inanır. Kendi hayat tarzına ve menfaatlerine ters düşmeye başlayınca onları görmez olur. Bu kişi bir islam alimi ise, Kur’an’a uyma yerine Kur’an’ı kendine uydurmaya başlar.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır