2. Bakara Suresi 37. Ayet

“Âdem Sahibinden (Rabbinden) uyarılar aldı ve tevbe etti. Sahibi (Rabbi) de tevbesini kabul etti. Dönüş yapanı (tevbe edeni) kabul eden, Rahim (iyiliği bol) olan O’dur.”(Bakara 2/37)

            Ayetteki geçen “teleqqâ = تلقى;” ifadesi “aldı, karşıladı” demektir. Âdem’in Allah’tan aldığı uyarı şöyledir: “Bu ağacı ikinize de yasaklamamış mıydım? Size dememiş miydim ki, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır?” Dediler ki: “Yüce Sahibimiz, biz kendimizi kötü duruma soktuk; eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kesinlikle kaybedenlerden oluruz.” (Araf 7/22-23) “تاب =Tâbe”  fiilinin kök anlamı “dönmek”tir. Âdem, aldığı uyarılar üzerine yanlışından döndüğü için buradaki fiilin faili bize göre Âdem’dir. Meal ona göre verilmiştir.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır