2. Bakara Suresi 276. Ayet

 Allah, faizli işleri daraltır, zekâtları/sadakaları artırır. Allah, âyetleri görmezlik eden suçluların hiçbirini sevmez.“(Bakara 2/276)

            Ayette zekat ile faiz arasında bağ kurulmaktadır. İnsanın özünde parasını arttırma isteği bulunur. İşte bu isteğin sanıldığı gibi faizden değil sadakalardan karşılanabileceği ayette  iki durum için geçen “riba/arttırma” kelimesi ile ifade edilmiştir. Ekonomilerde mal ve hizmet akışını sağlayan paranın nasıl doğru kullanılacağı Bakara 276. ayette gösterilmiştir. İşlerini faizle yürütenler çok parası olanlardır. Zira faizli işlem yapanlar tekrar geri verme garantisi olanlarla çalışırlar. Bu teminatı vermeyen kimselerle faizli işlem yapmazlar. Bu sebeple faizli ekonomik sistemde para yalnızca zenginler arasında dolaşır hale gelmektedir. Batı ekonomilerinde çekilen krizin tek sebebi faize dayalı ekonomik sistemtir. Zekat ve sadakaya dayalı sistemlerde ise fakirlerin kalkınması ve ekonomiye kazandırılması söz konusu olur. Toplum top yekün gelişme ve zenginleşme yoluna girer.    Faiz, ekonomiyi daraltır; sosyal harcamalar ise canlılık ve gelişme sağlar. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz şey Allah yanında artmaz. Allah rızasını gözeterek verdiğiniz zekata gelince işte kat kat artıranlar onlardır.” (Rum 30/39)

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır