2. Bakara Suresi 270. Ayet

 Ne tür bir harcama yapsanız ne gibi bir adakta bulunsanız, onu Allah bilir. Yanlış yapanların yardımcıları olmaz.

            Ayette geçen elif lamlı olan es-sadakât kelimeleri, zekatlar anlamına alınmıştır. ikinci cümle birincisini hal yapılmıştır. İkinci cümlede nunun düşmesi, mücaveretten dolayı olduğu kabul edilmiştir. Çünkü Zekatın verileceği yerler, Tevbe Suresinin 60. ayetinde 8 sınıf olarak belirlenmiştir.

            Adak denildiğinde Türkiye’de bir kurban kesme anlaşılmaktadır ama Cenab-ı Hakka karşı üstlenilen her sorumluluk bir adaktır. Tabi kişi kurban kesmeyi yüklendiyse o da bir adak olur.

            Uzun asırlardan beri İslam ümmetinin aklı Allah’ın bilmesi konusunda karıştırılmış, insanların aklına yanlış kader inancı yerleştirilmiştir. Ayette geçen “Allah’ın herşeyi bilmesi” şu ayette de aynı şekilde kullanılmıştır: “Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey yok olacaktır. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.”(Kasas 28/88) Demek ki her şeyin yok olması için ve “şey” demek için onun var olması gerekmektedir. 

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır