2. Bakara Suresi 257. Ayet

 “İnanıp güvenenlerin en yakını (velisi) Allah’tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin kendilerine en yakın (veli) bildikleri  ise tağutlardır;  onlarda bunları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Bunlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.“(Bakara 2/257)

            Kim yanlışı kabul ettirmeye çalışan, batılı hak olarak göstererek insanları kandırmak isteyen tağutlardan kaçar ve Cenab-ı Hakka inanır ve güvenirse artık tek başına da olsa dünyanın en güçlü insanıdır. Çünkü en sağlam kulpa yapışmıştır. Artık o kulptan ayrılmak söz konusu olmaz. Bu kimse dünyada da ahirette de Cenab-ı Hakkın koruması içine girer. Tüm müminlerin dostu, en yakını Allah’dır. Müminler önceliği Cenab-ı Hakka verirler.Her müminin velisi Allah’tır. Velinin anlamlarından biri, dosttur; dostluk karşılıklı olduğundan müminler de Allah’ın velisidir: “İyi bilin ki Allah’ın velilerine korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Bunlar inanan ve takva sahibi olan kimselerdir.” (Yunus 10/62-63) Takva sahipleri: “Gayba inanan, namaz kılan, kendilerine verilen rızıktan yerli yerince harcayan, Kur’ân’a ve önceki elçilere indirilene inanan ve Ahirete kesinkes inanan kimselerdir.” (Bakara 2/2-4) Azgınlarla birlik olan ve onlara güvenenin velileri de tağut/şeytandır. Onlar Allah’ın emirlerine karşı sınırı aşanlardır. Sınırları aşanlar iki şekilde aşarlar. Birisi iblis gibi kendi nefsini birinci sıraya koyup, Allah’ı haksız bulanlar, birisi de Adem aleyhisselâm gibi kendi hatasını kabul eden ve Allah’ı haklı bulanlardır. Adem aleyhisselâm sınırları aşma teşebbüsünde bulunmuş ama sonra kendisini toparlamıştır. İblis ise direnerek azgınlığı içerisinde kalmıştır. İşte bu azgınlıkta bulunanlar, Cenab-ı Hakkı ikinci sıraya koyanlar cehennem halkı olacaklardır.

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır