2. Bakara Suresi 251. Ayet

“Sonra Allah’ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Davut Calut’u öldürdü. Allah da ona hükümdarlık ve hikmet  verdi. Ona uygun gördüğü her şeyi öğretti. Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini engellemezse tabii düzen bozulur. İkramı herkesi kapsayan Allah’tır.”(Bakara 2/251)

            Calut’un ordusunu yenilgiye uğrattılar.Davut aleyhisselâm ise Calut’u öldürmüştür, rivayetlere göre Talut’un bir sözü üzerine Davut aleyhisselâm ‘a kızını vermiştir. Talut’un damadı olan Davut aleyhisselâm melikliği, önceki nebi ölünce de nebiliği almış almıştır. Cenab-ı Hak ona doğru karar alma kabiliyeti vermiştir. Ayette insanların bir kısmıyla diğerlerinin engellenmesi, fesat durumlarında savaşın gerekli olduğunu anlatılmaktadır. Fesatçıların savaşta öldürülmesi gerekli bir durumdur, onlardan bir kaç kişinin öldürülmesi ortadaki bozgunculuğu kaldıracaktır.

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır