2. Bakara Suresi 235. Ayet

“(İddet bekleyen) kadınlara üstü kapalı evlenme teklifi yapmanız veya niyetinizi içinizde saklamanız günah değildir. Allah bilir ki, siz bunu ileride onlara anlatacaksınız. Ama birbirinize gizlice söz vermeyin; marufa uygun bir söz söylerseniz başka. Bu Kitapta belirlenmiş süre sona erinceye kadar, aranızda evlilik bağı kurma kararı almayın. Bilin ki, Allah içinizde olanı bilir. Öyleyse, ondan çekinin. Bilin ki, Allah çok bağışlar, acele etmez.”(Bakara 2/235)

            Boşanmış veya kocaları ölmüş kadınların, yeni bir evlilik yapabilmeleri için beklemek zorunda oldukları müddete, iddet müddeti denir. Kocaları ölmüş olanlar dört ay on gün (Bakara 2/234), boşanmış kadınlardan adet görenler üç kur’ yani üçüncü temizlik müddeti doluncaya kadar (Bakara 2/228), adetten kesilmiş veya düzenli adet görmeyenler üç ay, hamile olanlar ise doğuma kadar beklerler. (Talak 65/4)

            Ayette iddet süresi bekleyen eşleri ölmüş kadınlar ile evlenmek isteyen kimsenin onlara bu durumu hissettirmelerinde bir sakınca olmadığı ifade edilmektedir. Diğer iddet bekleyen kadınların eşlerine dönme durumu olduğu için onlara her hangi bir hissettirme de yapılamaz. Bu bir evlilik teklifi değil, üstü kapalı olarak belirtmek ya da iddet süresi bitimine kadar gizlemekten ibarettir. Bunun dışında geleceğe dair bir sözleşme yapılmasını yasaklanmaktadır. Ayette dikkat çeken başka bir husus da evlilik kararının kadının kendisinde olmasıdır. Geleneğe göre kadınlar nikahın tarafı sayılmamakta iken ayetlerde nikah için muhatap, evlenilecek olan kadındır.

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır